Artist

Makoto Nishikawa

ARTWORK LIST

 • Mizu no Kioku

  Year: 2015

  Material: Blown Glass

  MORE ≫

 • Tsuki no Kioku, Kaze no Kioku, Tsuki no Kiseki

  Year: 2014

  Material: Glass

  MORE ≫

 • Mizu no Kioku

  Year: 2010

  Material: Stainless Steel, Glass

  MORE ≫

 • Mizu no Kioku

  Year: 2007

  Material: Glass

  MORE ≫