Mitsuru Koido

Kairasu-san no Fumoto kara Ue he… I

Data

Artist:Mitsuru Koido

Year:2006

Size: H:240 x W:200 x D:210 mm

Material: Steel

Project: Tokyo Midtown Galleria


IMAGE LIST

Photo by Hirofumi Tani