Makoto Nishikawa

Tsuki no Kioku, Kaze no Kioku, Tsuki no Kiseki

Data

Artist:

Year:2014

Material:Glass

Project : Brillia Tower Ikebukuro


IMAGE LIST

Photo by : Daishi Saito

Makoto Nishikawa's Other works